ZWROT KOSZTÓW INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH

DO 1500 ZŁ / MWh ZA KAŻDE ZAOSZCZĘDZONE 11,63 MWh ENERGII DZIĘKI SYSTEMOWI BIAŁYCH CERTYFIKATÓW


PRZYKŁADOWE PRZEDSIĘBIORSTWO O ZUŻYCIU 4000 MWh/ROK RÓWNOWARTOŚĆ OKOŁO 1 MLN ZŁ ZA ENERGIĘ I 1000 MWh GAZU/ROK


OBOWIĄZKOWE WYDATKI
65 000 ZŁ
NIEOBOWIĄZKOWE OSZCZĘDNOŚCI
80 000 ZŁ ROCZNYCH ULG I ZWOLNIEŃ
70 000 ZŁ ZWROTU ZA UBIEGŁY ROK
Sprawdź czy się kwalifikujesz
Czy Twoja firma zatrudnia więcej niż 250 pracowników? CZY OBRÓT ZE SPRZEDAŻY I USŁUG FINANSOWYCH przekracza 50 mln euro? Czy rachunki za energię i gaz są większe niż 1 mln zł rocznie?
Co najmniej 1x tak?
Twoja firma ma wynikające z ustawy obowiązki, ale także możliwość skorzystania z ulg i zwolnień.
Zostaw swoje dane - skontaktujemy się w przeciągu 24 godzin
SFINANSUJEMY OBOWIĄZKOWY AUDYT TWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
I ZNAJDZIEMY DODATKOWE OSZCZĘDNOŚCI
CZAS REALIZACJI - 3-6 MIESIĘCY DLA WIARYGODNEGO AUDYTU, Z GWARANCJĄ POZYTYWNEJ WERYFIKACJI. W FIRMACH KOMERCYJNYCH, JAK I OŚRODKACH AKADEMICKICH KOŃCZĄ SIĘ MOCE PRZEROBOWE. DZIĘKI NASZYM DODATKOWYM USŁUGOM SFINANSUJESZ KOSZTY OBOWIĄZKOWEGO AUDYTU.

ZWROT AKCYZY ZA ROK UBIEGŁY ORAZ ZWOLNIENIE BIEŻĄCE

CZĘŚCIOWY ZWROT AKCYZY
STATUS PODMIOTU ENERGOCHŁONNEGO
PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OKREŚLONEJ WŁAŚCIWYM PKD
ZWOLNIENIE Z AKCYZY ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
STATUS PŁATNIKA AKCYZY
WYKORZYSTYWANIE ENERGII W PROCESACH:
MINERALOGICZNYCH,
ELEKTROLITYCZNYCH,
METALURGICZNYCH,
REDUKCJI CHEMICZNEJ
audyt
BIAŁE CERTYFIKATY – ZWROT PONIESIONYCH KOSZTÓW Z INWESTYCJI
BIAŁE CERTYFIKATY MOŻNA OTRZYMAĆ ZA PRZEDSIĘWZIĘCIA PODNOSZĄCE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ, OKREŚLONE W OBWIESZCZENIU MINISTRA ENERGII
http://dziennikustaw.gov.pl/mp/2016/1184/1

WARTOŚĆ BIAŁEGO CERTYFIKATU TO 1500 ZŁ ZA KAŻDE ZAOSZCZĘDZONE 11,63 MWh ENERGII

DO 30 WRZEŚNIA 2017 R. MOŻNA OTRZYMAĆ BIAŁE CERTYFIKATY ZA INWESTYCJE WYKONANE NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 01 STYCZNIA 2014 r.

PO 30 WRZEŚNIA 2017 R. - TYLKO NA INWESTYCJE PLANOWANE.
TRZEBA SIĘ ŚPIESZYĆ!
jak działamy