wiedza

DOWIEDZ SIĘ więcej o naszych systemach
04/05/2017

Kto może skorzystać z niższej akcyzy na energię elektryczną?

Zwolnienie z podatku akcyzowego dotyczy wyłącznie energii elektrycznej wykorzystywanej do procesów: redukcji chemicznej, elektrolitycznych, metalurgicznych oraz mineralogicznych. Ponadto od akcyzy zwolniona jest energia elektryczna wykorzystywana w procesie produkcji energii elektrycznej, czy zużyta w celu jego podtrzymania, jak i używana do produkcji energii w procesach kogenera...

Czytaj więcej
04/05/2017

Zwolnienie z akcyzy za paliwo gazowe

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. stawka podatku akcyzowego dla paliwa gazowego jest zróżnicowana, w zależności od jego przeznaczenia. Jeżeli gaz wykorzystywany jest do napędzania silników spalinowych, wówczas stawka może wynieść:

  • 695 zł za 1000 kg (m.in. gaz ziemny mokry skroplony);
  • 11,04 zł za 1 GJ (gaz ziemny ...
Czytaj więcej
04/05/2017

Audyt efektywności energetycznej – najważniejszy element procesu pozyskiwania białych certyfikatów

Wedle zapisów art. 2, pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r., audyt efektywności energetycznej to „opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalnoś...

Czytaj więcej
04/05/2017

Co to jest audyt energetyczny?

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, audyt energetyczny jest „procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji i potencjalnych oszczędnościach energii”. Innymi słowy, dzięki realizacji audytu energetycznego przedsiębio...

Czytaj więcej
04/05/2017

Czym są białe certyfikaty?

Czym jest biały certyfikat i kto go wydaje?

Białym certyfikatem nazywany jest dokument stanowiący potwierdzenie, że dany podmiot planuje zrealizować inwestycję pozwalającą na podniesienie efektywności energetycznej (w uproszczeniu – skutkujące ograniczeniem zużycia mediów). Białe certyfikaty są towarami giełdowymi możliwymi do spieniężenia za...

Czytaj więcej
04/05/2017

Co składa się na cenę energii czynnej?

Na fakturach za energię znaleźć można wiele różnych pozycji. Część to koszty dystrybucji (jak np. opłata dystrybucyjna stała, opłata dystrybucyjna zmienna), niektóre z kolei wynikają z konieczności obsługi klienta (jak np. opłata abonamentowa), a niektóre z obowiązków nałożonych przez ustawodawcę (jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o poszczeg...

Czytaj więcej
04/05/2017

Model ESCo – sposób na bezkosztową modernizację

ESCo jako metoda wsparcia przedsiębiorstw

Mianem ESCo (Przedsiębiorstwo usług energetycznych - ang. Energy savings company) określane są podmioty dostarczające na rynek kompleksowe rozwiązania z zakresu podnoszenia efektywności energetycznej przedsiębiorstw. W ramach tej formuły wyspecjalizowana firma realizuje w przedsiębiorstwie konieczne przedsięwzięcia, po...

Czytaj więcej
04/05/2017

ISO 50001 – najpopularniejszy system zarządzania energią

Efektywne zarządzanie energią nie jest prostą kwestią. Przede wszystkim wymaga pewnej wiedzy oraz regularnego kontrolowania funkcjonowania przedsiębiorstwa. Stosunkowo dużą pomocą w tym zadaniu może być system zarządzania energią zgodny z normą PN-EN ISO 50001:2012 „Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania”. Implementując do przedsiębiorstwa tenże sta...

Czytaj więcej
04/05/2017

Obowiązki przedsiębiorców w ustawie o efektywności energetycznej

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 2 maja 2016 r. część przedsiębiorstw jest zobligowanych raz na 4 lata zrealizować audyt energetyczny oraz poinformować o tym fakcie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Obowiązek ten dotyczy podmiotów, które:

  • w ciągu ostatnich 2 lat obrotowych zatrudniały średniorocznie przynajmniej 250 pracowników (i nie jest istot...
Czytaj więcej
04/05/2017

Co znajdziemy na fakturze za energię elektryczną?

Poszczególne pozycje na fakturze można podzielić na dwie grupy: składniki zmienne oraz składniki stałe. Najważniejszą różnicą pomiędzy nimi jest to, że kwota konieczna do zapłaty za składniki zmienne jest zależna od zużycia (tzn. im więcej energii zużyto w danym okresie rozliczeniowym, tym więcej należy zapłacić), natomiast w przypadku składników stałych jest ona niezmie...

Czytaj więcej
04/05/2017

Co składa się na cenę energii czynnej?

Na fakturach za energię znaleźć można wiele różnych pozycji. Część to koszty dystrybucji (jak np. opłata dystrybucyjna stała, opłata dystrybucyjna zmienna), niektóre z kolei wynikają z konieczności obsługi klienta (jak np. opłata abonamentowa), a niektóre z obowiązków nałożonych przez ustawodawcę (jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o poszczególn...

Czytaj więcej
04/05/2017

Opłata OZE – jak ją ograniczyć?

Opłata OZE, jak można przeczytać na stronach Urzędu Regulacji Energetyki, wynika z „mechanizmów i instrumentów wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach OZE, które zostały wprowadzone ustawą o OZE. Opłata ta jest związana z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł o...

Czytaj więcej
04/05/2017

Co zmieniła nowa Ustawa o efektywności energetycznej?

Pierwsza znaczna zmiana dotyczy wyłącznie podmiotów zobowiązanych do realizacji u odbiorcy końcowego przedsięwzięć skierowanych na poprawę efektywności energetycznej. Podmiotami tymi są np. wytwórcy i sprzedawcy energii elektrycznej, czy też członkowie giełdy towarowej. Podobnie jak w poprzedniej wersji ustawy, obowiązek ten można spełnić uiszczając tzw. opłatę zastępczą, kt&oa...

Czytaj więcej
04/05/2017

Czy można płacić mniej za zielone certyfikaty?

Wszelkie formy wsparcia produkcji z odnawialnych źródeł energii maja na celu przyspieszenie rozwoju zielonych technologii. System zielonych certyfikatów bazuje na obowiązku jaki nałożono m.in. na przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorców przemysłowych, zużywających więcej niż 100 GWh energii elektrycznej rocznie, polegającym na konieczności pozyskania, a następnie przeds...

Czytaj więcej
27/09/2016

Napromieniowanie słoneczne w PL

PODSTAWOWE WARTOŚCI NAPROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO W POLSCE

Jest to gęstość mocy promieniowania słonecznego docierającej do 1m2 powierzchni Ziemi...

Cały czas się zmienia, w zależności od pory dnia, warunków atmosferycznych i pory roku (kąt nachylenia Ziemi).

Może przyjmować wartości od 0 (noc) do 1 000 (bezchmurny, letni dzi...

Czytaj więcej
27/09/2016

Moduł fotowoltaiczny

BUDOWA MODUŁU FOTOWOLTAICZNEGO

Hartowana szyba
O zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na powierzchniową różnicę temperatur.

Folia EVA
Jest bazującym na polimerze termoutwardzalną folią służącą jako spoiwdo laminowania szkła. Zapewnia znakomitą odporność na ciepło, wilgoć, promienie UV oraz wysoką niezawodność w długim czasie...

Czytaj więcej